kontakt

INDBau, spol. s r.o.

Houškova 25
326 00 Plzeň
Email:
indbau@indbau.cz

Kompletní kontakty

Nadace Františka Faltuse

 

 

INDBau, spol. s r.o. - přehled hlavních činností

Výběr staveniště

Pomáháme při hledání a výběru vhodných lokalit pro umístění stavby, které plně vyhoví investičnímu záměru. Prověřujeme vytipované parcely ze všech hledisek, která mají vliv na úspěch realizace. Provádíme podrobné analýzy místních podmínek. Na základě získaných komplexních informací vyhodnotíme jednotlivá staveniště a doporučíme vítěze.

Předprojektová příprava

Než se pustíme do vlastního projektování, věnujeme důkladnou péči předprojektové přípravě. V jejím rámci obstaráváme inženýrsko-geologické, hydrogeologické a veškeré další průzkumy potřebné v následujících fázích projektu. Zajišťujeme rovněž nezbytné geodetické zaměření staveniště.

Projekční činnost

Vlastní projekční činnost spočívá v první řadě ve vypracování návrhů zastavovacího plánu. Dále vyhotovujeme kompletní dokumentaci pro územní a stavební řízení a zajišťujeme jejich projednání s dotčenými orgány státní správy. Obstaráváme územní rozhodnutí i stavební povolení. Zpracováváme podrobnou realizační dokumentaci, kterou se řídí stavební práce. V případě ocelových konstrukcí máme na starosti též dílenskou dokumentaci.

Zajištění dodávek

Zpracujeme poptávkovou dokumentaci a zorganizujeme výběrové řízení na dodavatelské a zhotovitelské firmy. Vyhodnotíme jednotlivé nabídky a vybereme spolehlivé a kvalitní realizátory vaší stavby.

Dozory během výstavby

Zajišťujeme odborný dohled nad dodržením projektu. Kontrolujeme kvalitu práce a termíny dodání. Podle potřeb stavby nabízíme autorský, technický i stavební dozor.

Užívání stavby

Po skončení stavebních prací kontrolujeme předané doklady od dodavatelů. Vyřizujeme veškeré kroky zbývající k uvedení stavby do užívání, zejména udělení kolaudačního souhlasu.

Volba jazyka

↑ nahoru